Първо българско царство

Вътрешнополитическа криза в българската държава след управлението на хан Тервел

Възникването след падането на рода Дуло вътрешнополитическа криза се отразява много неблагоприятно върху укрепването на българската държава. Тя е причината…
Language