Българска култура Българско Възраждане Възрожденски автори и творчество

ХУДОЖНИКЪТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МОДЕРНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ИЗКУСТВО

Автор: Петя Косева, Магистър по Възраждане и Памет към СУ „Св. Климент Охридски“, докторант към Университет Юстус Лийбиг в Гийсен,…
Language