Първо българско царство

Хан Пресиян – Недооцененият владетел

През 836 г. хан Маламир умира млад и не оставя наследници. Ето защо след неговата смърт престола заема племенника му Пресиян, който е син на Звиница.

В самото начало на управлението на хан Пресиян през 837 г. на бунт се вдигат славяните от Солунската област. Българите се възползват от възможността и подкрепят това въстание. За да отклони вниманието им, император Теофил стимулира орез 836 г. избухването на бунт в Онгъла на византийските войски и византийско население, което е депортирано там през 812 г. след офанзивите на Крум в Тракия. Въпреки съпротивата на местния български владетел, който се опитва да ги задържи с помощта на маджарски отряди, византийските военнопленници успяват да избягат с помощта на специално изпратени за целта от Константинопол кораби. Въпреки че операцията успява, тя не оказва очакваното въздействие върху събитията в Македония.

В отговор на византийските действия хан Пресиян предприема нападение в Беломорието и превзема град Филипи, с което напълно прекъсва сухоземната връзка между Константинопол и Солун. По-късно българските войски завоюват и Централна и Западна Македония, както и част от Албания. В своите действия те са улеснени от местното славянско население, което не само не оказва съпротива, но и ги подпомага, тъй като вижда в България естествения си притегателен център.

През 839 г. пламва първата в историята българо-сръбска война, която продължава до 842 г. Според Васил Златарски причина за войната е византийската дипломация, което подтиква сърбите и техния княз Властимир към война след завладяването на Македония от българите. Според Александър Бурмов българите са причината за войната, тъй като сръбските земи са се явявали като териториален клин между Македония и Панония, владени тогава от българите. Не е съвсем ясен хода на самата война. Според едни извори сърбите са победители, а според други има поделен успех. При всички случаи промени на границата след войната няма.

През 845 г. Византия вероятно успява да си възвърне Беломорието и част от Родопите. С тази война Византия полага началото на своите десетилетни военни успехи срещу българската държава, които достигат своя връх при управлението на княз Борис I.

За самочувствието, което хан Пресиян има като владетел на обширната и могъща държава, говори надписът му от една църква, където се назовава „владетел на многото българи“. В надписът е ярко изразено чувството за превъзходство на българския хан над византийците, изразено още при Омуртаг – „Ако някой говори истината – бог вижда. И ако някой лъже – бог вижда. Българите сториха много добрини на християните, но християните забравиха. Ала Бог вижда.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Language