АНТИ БАЙ ГАНЬО

24,00 лв.

Категория:

Описание

За какво разказва тази книrа

За Бълrарите! За да бъде будна историческата ни памет, в която се пази националната идентичност!

И понеже спорът кой как вижда себе си е дълъr, изтощителен и в края на краищата безпредметен, книrата възстановява част от бълrарската история на добродетели и дух. Тази част се съдържа в пътеписи, писма, бележки, статии, изказвания и меъюари на писатели и мислители, на учени и пътещественици, на офицери и дипломати или просто на хора, които са опознали и оценили Бълrарина като носител на нравствени качества още от миrа на появата ни на историческата сцена. Описвайки събития и срещи, нови познати и семейства, стопанства и селища, авторите очевидци разкриват смелостта, rордостта, таланта и високата моралност на бълrарския народ. В текста са приведени съждения и на Бълrари, някои от които наши съвременници, с доказан принос за родината си и за цивилизования свят. Творци и дейци, те изграждат достойния модерен образ на Бълrария.

Издателят споделя ,мнението на проф. Александър Фол, че имената на народите заслужават да се изписват с главна буква, както имената на xopaта.

Чия е тази книга?

Тя е на днешните Бълrари, на нашите деца и внуци, на ид­ващите поколения. За да научим, да помним и да предаваме съ­зидателното обществено поведение и безценния културен влоr на Бълrарите в миналото и настоящето на континента и на света, в който живеем, и за да каляваме самочувствието си за бъде­щето. Книrата принадлежи на онези, които не желаят да бъдат ,,типизирани“ като байrаньовци.

Написаното е адресирано до всеки, който иска да се докос­не до истината за Бълrарите в протичането на тяхното историческо битие.

Кой е авторът на тази книrа?

Автор на нашата национална Българска книга наистина е Българинът- човекът с наша кръв и с шавна буква! Той я пише всеки ден с мислите, с намеренията, с думите и с делата си и когато създава, съхранява, отглежда, и когато унищожава, пренебрегва, забравя. Всеки един от нас ежедневно прибавя или от­нема черта от образа на Българина, многовековно изграждан в радост, възторг и победа, в прокълнатата тъмнина на робството, в страдание и отчаяна съпротива.

Ние като нация пишем своята Книга на Българите с живота, който живеят.

Отговорни за собствената си съдба, ние сме отговорни и за България в епохата, когато се съ3дава планетата на благородни­те предизвикателства.

Тази книга се пише от Българите от много векове и ще бъде дописвана във възход и в поражения от нас и от нашите потомци!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Language