Новини

България изпрати заявления за вписване на българските млечни продукти в Европейската комисия


Заявленията за вписване на „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“, като Защитени наименования за произход (ЗНП) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания на земеделски продукти и храни са вече в Европейската комисия за съгласуване и одобрение. Те са подадени от сдружение „Български традиционни млечни продукти“. По време на националната процедура по обработка на заявленията, комисия към Министерство на земеделието, храните и горите прегледа всички приложени документи към подадените заявления-спецификации. Проведени бяха редица работни срещи с представители на сдружението, с цел отразяване на бележките и коментарите на МЗХГ и прецизиране на текстовете. Предстои Европейската комисия да стартира процедура по проучване на документацията. Тя следва да не продължи повече от шест месеца, а когато този срок се надхвърли, Комисията писмено посочва причините за това. Освен преглед и изпращане на коментари и бележки от страна на ЕК за отразяване до България, право на възражение по процедурата ще имат, както държавите-членки на ЕС, така и трети страни. При липса на такова, наименованията ще бъдат вписани в Европейския регистър.
Чрез процедурата се осигуряват по-добри доходи на производителите, съобразно качествата на тези продукти. Ще бъде постигната и единна закрила на наименованията като право на интелектуална собственост на територията на ЕС и защита от неправомерна употреба и имитация. С правото на употреба на европейските знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба. Продуктите със защитени географски означения могат да бъдат включвани и в споразумения между ЕС и трети страни за взаимно признаване, сътрудничество и закрила в областта на географските означения. Това подобрява конкурентостта и достъпа на български продукти до нови пазари. С регистрацията на „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ ще се постигне защита и затвърждаване на добрата репутация и високото качество на тези традиционни български млечни продукти.
Препъникамък, пред българската защита могат да се окажат останалите страни членки в ЕС. Например, Гърция вече е защитила своята „фета“ и може да възрази, че българското бяло саламурено сирене е нейна разновидност. През годините българският млечен бранш многократно се е оплаквал, че гърците изкупуват готово българско сирене от южна България, преопаковат го като фета и го продават в ЕС. Твърдеше се дори, че такова сирене стига чак до далечна Австралия. „Ако защитата на българското сирене и мляко успее на пазара на ЕС, най-вече положително отражение ще има за предлагането им на пазарите на другите държави от ЕС. На тях вече ясно ще пише, че са традиционни български продукти и ще са с лого за защита“, коментира още Юлия Маджарова. „Чрез процедурата се осигуряват по-добри доходи на производителите, съобразно качествата на тези продукти. Ще бъде постигната и единна закрила на наименованията като право на интелектуална собственост на територията на ЕС и защита от неправомерна употреба и имитация. С правото на употреба на европейските знаци за качество върху български продукти се цели защита на интересите на производителя, срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба“, добавят и от Министерство на земеделието.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Language