Новини

Нашите партньори

Официални партньори на сдружение „Мост през вековете“:

„Istorici.com“ – Младежка историческа общност (МИО) е неправителствена организация с идеална цел.
Тя е създадена през 2009г. от група млади историци с цел да стане център за дискусия и научни търсения в сферата на историята наука и помощните исторически дисциплини.

Асоциация на млекопреработвателите в България

„Традиция“ – Сдружението „Национално дружество “Традиция” е доброволна неполитическа патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили и в силите за вътрешна сигурност по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи. В момента клонове са регистрирани в 32 града в страната: София, Пловдив, Благоевград, Шумен, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Панагюрище, Копривщица, Нова Загора, Габрово, Трявна, Тетевен, Перник, Силистра, Добрич, Велики Преслав и др. Сдружението поддържа отлични контакти със сродни организации от Европейския съюз, чийто богат опит е особено полезен. Национално дружество “Традиция” e организатор на редица възстановки, свързани с националната история – най-вече на Арилското въстание и Руско-турската освободителна война: – “Първата пушка – 1876 год.” в гр. Копривщица; – „Превземане на кораба “Радецки” от Ботевата чета – 1876 год.“ на пристана на гр. Козлодуй; – “Защитата на Маньово бърдо – Панагюрище 1876 год.”; – “Защитата на Дряновския манастир – 1876 год.”; – „Освобождението на Търново от ген. Гурко – 1877 год.”; – „Защитата на Самарското знаме в боевете край Стара Загора – 1877 год.”; – „Капитулацията на Осман паша при Плевен – 1878 год.”; – „Защитата на Орлова гнездо – Шипка 1878 год.” традиционно през последните години през м. август.

„Българска история“ – Основна задача пред сдружение „Българска история“ е съхраняването и популяризирането на българската история чрез поддръжката на два уебсайта, обиколки на училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване на образователни клипове, документални поредици, късометражни филми и телевизионни предавания, посветени на бележити лица и събития от родното минало, издаване на книги с историческа тематика, а от март 2016 и едноименно списание.От създаването си до днес „Българска история” работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало.

„Тангра“ – ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ и ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ имат за цел да издирват, публикуват и разпространяват научни знания, хипотези, митове и легенди, свързани с историята на българската народност. Книгите от поредица „Българска вечност“ търсят отговор на въпросите за произхода и богатото културно наследство на българите в областта на философското осмисляне на света, държавното управление, социалното устройство, военното изкуство, писмеността, езиковата култура, строителството, астрономията и религията, за тяхното влияние и принос в световната култура. Нашият стремеж е да дадем човешко и историческо самочувствие на децата на българския род, разпръснати като пясък по света от превратностите на историята. Българите могат да имат много по-значимо присъствие в съвременния интегриращ се свят.

„Ситалк“ – Сдружение „Ситалк — исторически реконструкции“ е посветено на популяризирането и запознаването с историята на българските земи и региона. Движени  от интереса ни към историята, ние възстановяваме и демонстрираме древните обичаи, обреди, кухня, бойни изкуства или просто моменти от живота на нашите предци. Чрез издирване и изучаване на артефакти, писмени източници и изображения изработваме реконструкции на облекло, оръжия и предмети, използвани от хората живели по тези земи в миналото — от траките, през средновековието до българското възраждане.Чрез организиране и участие в срещи, семинари, панаири, възстановки, обучения и други публични мероприятия на територията на България и в чужбина се стараем да популяризираме българското историческо и културно наследство.

„Фондация инж.Иван Иванов“ – ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Сдружение “ Антична Тракия – акцент на сдружението е пресъздаването на елементи от бита, културата и военното дело на траките (4 в. пр. н.е. – 1 в. сл.н.е.), но също така и на келтите (3-1 в.пр. н.е.) и източногерманските племена (1-3 в. сл. н.е.). Групата е основана през 2015 г. Оттогава групата или нейни представители участват на фестивали в Италия, Швейцария, Гърция, Румъния и десетки градове в България.

Сдружение „ДУКС Атика“ – Сдружението съществува от 2016 година.Участия по фестивали и исторически въстановки имат в Румъния,Мездра,Ямбол,София.Освен въстановките пресъздават и древни обичаи и традиции

Крепост “ТуидаСливен – Крепостта е разположена на хълма Хисарлъка, в североизточната част на Сливен.Съсредоточени в представяне на древните занаяти плъстене и тъкане на кори. Организират се открити уроци и занимания за деца,както и забавления със стенобойни оръжия . Има амфитеатър и сцена на открито.

Етнографски музей “Етъра – Музей „Етър“ пази духа на България! Той отваря врати през 1964 година като Етнографски парк-музей. През годините се утвърждава като единствен по рода си музей на открито от типа Скансен в България. Институцията е център за проучване на традиционната култура на балканджиите от прединдустриалното общество до най-новото време. Регионален етнографски музей на открито „Етър“ притежава единствената в България колекция на технически съоръжения, задвижвани с вода.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – Хасково, В резултат на всеотдайната събирателска, фондова и научно-изследователска работа на няколко поколения музейни специалисти в продължение на десетилетия днес само в основния фонд на Регионалния исторически музей се съхраняват над 120 000 движими културни ценности. През годините музеят представя своите колекции и историческото развитие на Хасковския регион не само в постоянните експозиции, но и в множество тематични изложби и популярни публикации в националните и местните медии. Най-атрактивните културни ценности от фондовете на музея участват и в редица национални и международни изложби.

Дом музей Пеньо Пенев – Дом-музей „Пеньо Пенев” в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от 50-те години на ХХ-ти век – Пеньо Пенев. Музеят пази спомена за него, разказва историята му, популяризира стиховете му. Дом-музей „П.Пенев” е съорганизатор на Димитровградските дни на поезията “Пеньо Пенев”, които се провеждат на всеки две години в началото на месец май, когато е рождената дата на Пеньо Пенев – 7 май.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Language