Българска култура Българско Възраждане Възрожденски автори и творчество

ХУДОЖНИКЪТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МОДЕРНОСТТА В БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ИЗКУСТВО

Автор: Петя Косева, Магистър по Възраждане и Памет към СУ „Св. Климент Охридски“, докторант към Университет Юстус Лийбиг в Гийсен,…
Българска култура

Създаване на славянската писменост и книжовност. Делото на солунските братя Константин-Кирил Философ и Методий.

Началото на славянската писменост и просвета е неразривно свързано с живота и делото на братята Константин-Кирил и Методий. В светските…
Language