Включете се в нашата кауза и направете дарение 🙂

Мост през вековете е организация обединяваща родолюбиви български студенти и граждани  в и извън пределите на България. Организацията си поставя за цел издигането на българския национален дух, чрез съживяване и популяризиране на историята чрез най-различни културно-исторически инициативи. Ние вярваме, че издигането и популяризирането на значимостта на нашия народ е нужния просперитет за нацията ни.

Ако желаете да подкрепите нашите усилия, дарения може да направите чрез банков превод:

ТИТУЛЯР: СДРУЖЕНИЕ МОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

IBAN: BG88 CECB 9790 10I6 5241 00

BIC/SWIFT: CECBBGSF

Основание: Дарение

Language