Българските земи под византийска власт

Българските земи под византийска власт

Непосредствено след завладяването на българските земи Василий II въвежда византийската държавно-административна уредба. Югозападните български територии са обособени в тема „България“…
Language