Тракология

Терес I

Името на Терес е засвидетелствано в произведението на Тукидид „История на Пелопонeската война“. Той е споменат като баща на Ситалк…
Language