За нас: Цели и идеи

Вдъхновени от богатото историческо и културно наследство на България, устояло векове наред в години на разцвет и потисничество, преодоляло периоди на робство и чуждо идеологическо потисничество, решени да се борят за съхраняване на българска идентичност, българския език и историческа памет на българския народ, обединени в желанието си да популяризират българщината и българските културни и духовни ценности сред младото поколение, вярващи в непреходната сила на словото, както и в първостепенната значимост на образованието и културата за всяка една нация, създадохме сдружение Мост през Вековете.

Основната цел на сдружението е да се създаде трайно функциониращo, политически и икономически независимо обединение от хора, което да създава и развива разнообразни културно-исторически инициативи и мероприятия, които да съхраняват и подхранват българщината и патриотизма в неговия най-чист вид. В проекта ще бъдат ангажирани неограничен кръг от родолюбиви хора, но най-вече студенти от всички университети в България, а при възможност и от чужбина, които желаят със своя доброволчески труд да подпомогнат реализирането на целите на проекта.

Language