Столици на Средновековна България

Преслав – Втората българска столица

Преслав се намира на р. Тича върху равен терен. Защитен от два укрепителни пояса – външен и вътрешен, изградени от каменни блокове. Преди да стане столица селището е здраво укрепен военен аул (вероятно резиденция на ичиргубоила).

По ъглите на външната стена има кръгли кули. Има две порти – северна и южна с кули, като главната порта е северната. Във външния град има занаятчийски работилници, граждански постройки, църкви и манастири, разположени далеч една от друга. Той е около пет пъти по-малък от външния град на Плиска.

Симеоновото управление се отличава с разнообразие от църкви с кръстовиден план. Кръглата църква, украсена с мозаична украса, а отвън с позлата. Храмът представлява сложна двуетажна постройка, съставена от три части: атрий, нартекс и наос. Стените на атрия се състоят от свързани полукръгли ниши и колони. От атрия се минава в нартекс – правоъгълно предверие с две кръгли кули отстрани и четири колони във вътрешността. Наосът се състои от дванадесет полукръгли ниши и ротонда.

В средата на външния град се издига втората градска стена, пак от каменни блокове, но по-големи от външната. Вътрешната стена е с четири порти с кули. По вътрешната страна на блоковете са открити рисунки – ловни, военни сцени, кон, куче, елен и др. Дворците се издигат по средата на Вътрешния град. Открити са Голям дворец (Тронна зала) и Малък дворец. Големият дворец е ориентиран север-юг и се състои от два етажа. В сградата се влиза от север и има баня и отоплителна система. Свързан е с Малкия дворец. Между двете сгради има неголям вътрешен двор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Language